เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.ไอ.จี. อินเตอร์เซฟตี้การ์ด กรุ๊ป จำกัด

B.I.G. INTERSAFETYGUARD GROUP SECURITY GUARD CO., LTD.

มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานด้านงานรักษาความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพ ศักยภาพ ทันสมัย โดยมุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญ โดยทีมงานบุคลากรที่มีความเชียวชาญด้านงานรักษาความปลอดภัย พร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังได้รับมาตรฐานระบบ ISO เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

♦ ด้วยความไว้วางใจกว่า 1,000 หน่วยงาน
♦ พนักงานรักษาความปลอดภัย มากกว่า 5,000 อัตรา
♦ ผู้บริหารมากด้วยประสบการณ์ความรู้ความสามารถและทักษะหลากหลาย
♦ ทีมบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
♦ บริการที่ทันต่อสถานการณ์ทุกรูปแบบ

let us take care of you

ให้เราดูแลคุณ

ด้วยประสิทธิภาพ

ให้บริการกลุ่มอุตสาหกรรม และงานบริการทุกประเภท ด้วยความไว้วางใจกว่า 1,000 หน่วยงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย มากกว่า 5,000 อัตรา ด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ

ด้วยศักยภาพ

คณะผู้บริหารมากด้วยประสบการณ์ และทีมบุคลากรที่เชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถและทักษะหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

ด้วยความทันสมัย

พัฒนาคุณภาพการบริการที่ทันต่อสถานการณ์ทุกรูปแบบ รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ได้รับมาตราฐานมาใช้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

Quality Policy

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อความต้องการของลูกค้า
และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ISO 9001 : 2015

ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

บริษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ในด้านการบริหารองค์กร และ มีสถานฝึกอบรมมาตรฐาน ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยว่าด้วยกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

Why us

ทำไมต้องเลือกเรา ?

♦ ซื่อสัตย์: เป็นที่รู้จักทั่วไปในด้านความซื่อสัตย์ และความเป็นมืออาชีพด้านงานให้บริการรักษาความปลอดภัย
♦ เชี่ยวชาญ: มีพนักงานประจำซึ่งเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถและทักษะหลากหลาย ซึ่งเข้าใจในธุรกิจของท่านเป็นอย่างดี
♦ มากประสบการณ์: มีคณะผู้บริหารมากด้วยประสบการณ์ ไว้ดูแลท่าน ตลอดจนการให้บริการที่นอกเหนือ
♦ ได้รับการไว้วางใจ: มีลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม และงานบริการทุกประเภทให้การยอมรับและไว้วางใจกว่า 1,000 หน่วยงาน
♦ เทคโนโลยีทันสมัย: มีการปรับใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิถาพในงานรกษาความปลอดภัย
♦ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง: มีฝ่ายปฏิบัติการคอยดูแลและรับแจ้งปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์
038-110-445
039-110-446

ประณิธาน วงศ์ภาดี
(ผู้จัดการทั่วไป)
089-812-4180

สอบถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม

บี.ไอ.จี. อินเตอร์เซฟตี้การ์ดกรุ๊ป ยินดีให้บริการ